Heeft het zin om een tekst te sturen die nog niet definitief is?

Als we heel eerlijk zijn: eigenlijk niet... U zult begrijpen dat het voor niemand motiverend werkt om een vertaling die zo goed als klaar is, weer helemaal op de helling te moeten zetten. Uiteraard vergt dit altijd extra tijd, zodat een vertaling voor u kostbaarder wordt dan strikt noodzakelijk. En als die wijzigingen dan ook nog eens in diverse talen moeten worden doorgevoerd... Soms moet je echter kiezen voor de minste van twee kwaden. Uit tijdgebrek (een persbericht dat snel wereldkundig moet worden gemaakt of een jaarverslag waarop de financiële markt zit te wachten) wordt er soms in goed overleg voor gekozen om alvast te beginnen. Nogmaals, als het niet echt moet: liever niet. De kans op ruis en dus fouten neemt evenredig toe met het aantal versies.

Brochure aanvragen