Wat is een revisor?

Nadat een tekst is vertaald, is deze nog niet gereed om te worden verstuurd. Een revisor is een (tweede) vertaler die de vertaling naleest, beoordeelt of alle finesses goed zijn begrepen, of de vertaler consistent is geweest in het gebruik van terminologie, of is aangesloten bij eerder voor u vertaalde teksten en – maar dat spreekt eigenlijk vanzelf... – of de tekst vrij is van grammaticale fouten, omissies, etc.
Iedere tekst die DBF Communicatie aflevert, is gegarandeerd door een revisor nagekeken, tenzij in goed onderling overleg anders is bepaald. 

Brochure aanvragen