Aanbod

Een ‘EMA-update' in alle officiële EU-talen, waaronder IJslands en Maltees? Of een ‘back-translation’? Wij verzorgen deze vertalingen in lijn met de geldende Europese richtlijnen en met accurate toepassing van de meest recente templates van het Europees Geneesmiddelenbureau.

Online content, marketingteksten, brochures en medisch-wetenschappelijke artikelen behoren ook tot ons brede dienstenpakket, evenals correspondentie van ethische commissies en operatieverslagen.

Ook voor het meer ‘technische’ vertaalwerk op medisch gebied bent u bij DBF Communicatie aan het juiste adres. Een beschrijving van een MRI-scanner bijvoorbeeld, of een programmeerhandleiding voor een pacemaker. 

Daarnaast vertalen wij met grote regelmaat overheidspublicaties op het gebied van de gezondheidszorg. Dit zijn stukken die weliswaar een medisch onderwerp hebben, maar soms zelfs de inzet van een juridisch vertaler vereisen, zoals bij de door ons verzorgde vertaling van de Zorgverzekeringswet. De vertaling van speeches voor bewindspersonen vereist daarentegen weer een vlotte pen.

Brochure aanvragen