Diensten

Vertalingen

Wij vertalen een breed scala aan medisch-farmaceutische informatie, waaronder:

  • documenten voor klinisch onderzoek (patiënteninformatie, toestemmingsformulieren, protocolsynopsissen, vragenlijsten etc.)
  • SmPC’s, bijsluiters, verpakkingsteksten, labels
  • handleidingen voor medische apparatuur
  • brochures over medische hulpmiddelen

Naast SmPC’s, bijsluiters, en uiteenlopende informatie voor patiënten, artsen en verpleegkundigen, verzorgt DBF Medical Translations ook het meer ‘technische’ vertaalwerk op medisch gebied. Een beschrijving van een MRI-scanner bijvoorbeeld, of een programmeerhandleiding voor een pacemaker.

Daarnaast vertalen wij met grote regelmaat overheidspublicaties op het gebied van de gezondheidszorg. Dit zijn stukken die weliswaar een medisch onderwerp hebben, maar soms zelfs de inzet van een juridisch vertaler vereisen, zoals bij de door ons verzorgde vertaling van de Zorgverzekeringswet. De vertaling van speeches voor bewindspersonen van het Ministerie van VWS vereist daarentegen  weer een vlotte pen. Dergelijke teksten kunt u eveneens met een gerust hart aan DBF Medical Translations toevertrouwen.

Correctiewerkzaamheden

U schrijft zelf teksten. In het Engels, het Nederlands of in een andere taal. Onze editors kunnen vervolgens voor u qua spelling en grammatica de taalkundige puntjes op de spreekwoordelijke i zetten. Indien gewenst kunnen zij de tekst ook beoordelen op andere aspecten. Loopt de tekst? Is hij begrijpelijk voor de betreffende doelgroep? Voldoet de tekst aan de manier waarop uw bedrijf zich wil profileren? Is de terminologie correct en consistent? Onze editors controleren de teksten en brengen waar nodig correcties aan. 


Tolkendiensten

DBF Medical Translations heeft uitgebreide ervaring in het verzorgen van tolkendiensten in alle gangbare talencombinaties, zowel consecutief als simultaan. Ook ten aanzien van gespecialiseerde tolkenapparatuur (tolkencabines, infraroodapparatuur, headsets) wijzen wij u graag de weg!

Brochure aanvragen