Vertrouwelijkheid

Wij zijn ons er terdege van bewust dat de aan ons toevertrouwde teksten informatie kunnen bevatten die vertrouwelijk dient te worden behandeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor resultaten van onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen of persberichten over de lancering van een nieuw product. Wij garanderen dat wij uw teksten altijd uiterst zorgvuldig en onder geheimhouding zullen verwerken. Desgewenst kan er een geheimhoudingsverklaring worden opgesteld voor een specifieke opdracht of voor de duur van de overeengekomen samenwerking.

Brochure aanvragen